MaRDeHooG

Beeldend Kunstenaar

DSC_1807_01


IJsland 2021
IJsland; adembenemend vulkaan landschap.
De hoogvlakten, gletsjers, de grillige rivieren en de enorme watervallen
laten mij een tipje van de eeuwigheid zien.
Onbedorven schoonheid in schitterende kleuren, mijn wereld gedurende 6 weken in 2020.
Een wereld van mens en natuur, licht en duisternis, saamhorigheid en eenzaamheid.
De onherbergzaamheid en onbegaanbaarheid drukken hier hun stempel op de manier van leven.
Hier denk ik niet meer na, ik beleef, ik ben, teruggeworpen op de kern van het bestaan, nietig, in deze overweldigende natuur.
Los van mijn bestaan in Nederland, los van de alledaagse beslommeringen, één met de natuur, de stilte, een verzoening ook.

‘Het is hier door God-vergeten-verlaten, behalve door God en God bestaat niet.
Het leven is tamelijk eenvoudig, maar de mens is dat niet en wat wij de raadselen van het leven noemen is onze eigen chaos.’
‘Citaat uit de trilogie Jón Stefánsson, Hemel en Hel, Het verdriet van de engelen, Het hart van de mens. ‘

Iceland, breathtaking volcanic landscape.
The plateaus, glaciers, the erratic rivers and huge waterfalls show me a glimpse of eternity.
Unspoiled beauty in magnificent colour, my world for 6 weeks in 2020.
A world of man and nature, light and darkness, togetherness and loneliness.
Here, the inhospitality and impassability leave their mark on the way of life.
Here, I no longer think. I feel, I am, thrown back to the core of existence, insignificant, in this overwhelming nature.
Free from my existence in the Netherlands, free from the worries of everyday life, one with nature, the silence, a reconciliation also.

This country is godforsakenly desolate, abandoned except by God, and God doesn't exist. Life is quite simple, but man isn't and what we call the mysteries of life is our own chaos.’ Quote from Jón Stefánsson's trilogy, Heaven and Hell, The Sorrow of Angels, The Heart of Man. 

DSC_0451